• Υπεύθυνος για την επεξεργασία δεδομένων

Η διαχείριση του Jobcenter Schwarzwald-Baar-Kreis, Lantwattenstr, είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 2, 78050 Villingen-Schwenningen εκπροσωπούμενη από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Τομπάιας Ουάιλντ.

Κέντρο Εργασίας Σβαρτσβάλντ-Μπασάρ-Κρέις

Λάντγουατενστστστ 2

Δ – 78050 Βίλλιγκεν-Σουέννινγκεν

Τηλ: 07721 / 209 – 777

Φαξ: 07721 / 209 – 132

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: JC-SBK@jobcenter-ge.de

Διαδίκτυο: www.jobcenter-sbk.de

Το Jobcenter Schwarzwald-Baar-Kreis είναι ένα κοινό ίδρυμα σύμφωνα με το άρθρο 44β SGB II με τη νομική μορφή μιας δημόσιας εταιρείας sui generis και εκπροσωπείται από τον διευθύνοντα σύμβουλο κ. Tobias Wilde.

 • Μηχανικός ασφάλειας δεδομένων

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων του Jobcenter Schwarzwald-Baar-Kreis, κα Fritz, μπορεί να προσεγγιστεί στην ταχυδρομική διεύθυνση: Lantwattenstr. 2, 78050 Villingen-Schwenningen ή στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: JC-SBK. Datenschutz@jobcenter-ge.de. Datenschutz@jobcenter-ge.de.

 • Σημείωση σχετικά με τη νόμιμη εκτέλεση καθηκόντων

Εάν είστε επίσης πελάτης του Jobcenter Schwarzwald-Baar-Kreis εκτός από την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας, θα βρείτε τις πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή δεδομένων σύμφωνα με τα άρθρο 13 και 14 του ΓΚΠΔ για την ενότητα SGB II (πελάτης του Jobcenter Schwarzwald-Baar-Kreis) στην ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση: > Προστασία Δεδομένων Οικιακής > Εξυπηρέτησης.

Η επεξεργασία δεδομένων από το Κέντρο Απασχόλησης βασίζεται ιδίως στο άρθρο 6 παράγραφος 3. 1 αναμμένο. γ GDPR i.V..m. Τμήματα 67 ff SGB X, SGB III, SGB II καθώς και ειδική νομοθεσία.

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 0, η 1 αναμμένο. ένας ΓΚΠΔ επιτρέπει επίσης την επεξεργασία δεδομένων εάν το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του.

 • Τα δικαιώματά σας να επηρεαστείτε

Σύμφωνα με τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται από τους υπεύθυνους προστασίας δεδομένων μας, μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα ανά πάσα στιγμή:

– πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα σας που αποθηκεύονται από εμάς και την επεξεργασία τους,

– διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

– διαγραφή των δεδομένων σας που αποθηκεύονται από εμάς,

– Περιορισμός της επεξεργασίας δεδομένων, εάν δεν μας επιτρέπεται ακόμη να διαγράψουμε τα δεδομένα σας λόγω νομικών υποχρεώσεων,

– Αντίρρηση στην επεξεργασία των δεδομένων σας μαζί μας και

– Φορητότητα δεδομένων, εάν έχετε συναινέσει στην επεξεργασία δεδομένων ή έχετε συνάψει σύμβαση μαζί μας.

Εάν μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εποπτική αρχή που είναι υπεύθυνη για εσάς ανά πάσα στιγμή με ένα παράπονο. Η αρμόδια εποπτική αρχή εξαρτάται από την κατάσταση της κατοικίας, της εργασίας ή της εικαζόμενης παραβίασης.

 • την επεξεργασία δεδομένων από τον αρμόδιο φορέα και τρίτους

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους για σκοπούς άλλους από αυτούς που αναφέρονται.

Θα μοιραστούμε τα προσωπικά σας στοιχεία με τρίτους μόνο εάν:

– έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας για να το πράξουν,

– η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης μαζί σας,

– η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης,

η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση έννομων συμφερόντων και δεν υπάρχει λόγος να πιστεύετε ότι έχετε επιτακτικό έννομο συμφέρον να μην αποκαλύψετε τα δεδομένα σας.

 • Διαγραφή ή αποκλεισμός δεδομένων

Τηρούμε τις αρχές της αποφυγής δεδομένων και της οικονομίας δεδομένων. Ως εκ τούτου, αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται στο παρόν ή όπως προβλέπεται από τις διάφορες περιόδους αποθήκευσης που προβλέπονται από τον νομοθέτη. Μετά τη λήξη του αντίστοιχου σκοπού ή τη λήξη αυτών των προθεσμιών, τα αντίστοιχα δεδομένα θα αποκλείονται ή θα διαγράφονται τακτικά και σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις.

 • Συλλογή γενικών πληροφοριών κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας

Όταν αποκτάτε πρόσβαση στον ιστότοπό μας, οι πληροφορίες γενικής φύσης συλλέγονται αυτόματα μέσω ενός cookie. Αυτές οι πληροφορίες (αρχεία καταγραφής διακομιστή) περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης web, το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται, το όνομα τομέα της υπηρεσίας παροχής Internet και τα παρόμοια. Αυτές είναι μόνο πληροφορίες που δεν επιτρέπουν την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με εσάς.

Αυτές οι πληροφορίες είναι τεχνικά απαραίτητες για την παράδοση περιεχομένου από ιστότοπους που έχετε ζητήσει σωστά και είναι υποχρεωτικές κατά τη χρήση του Διαδικτύου. Ειδικότερα, υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους ακόλουθους σκοπούς:

– εξασφάλιση της εύκολης σύνδεσης του δικτυακού τόπου,

– Διασφάλιση της ομαλής χρήσης της ιστοσελίδας μας,

– Αξιολόγηση της ασφάλειας και της σταθερότητας του συστήματος, καθώς και

– για άλλους διοικητικούς σκοπούς.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας για τους προαναφερθέντες σκοπούς για τη συλλογή δεδομένων. Δεν χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με εσάς. Οι αποδέκτες των δεδομένων είναι μόνο ο αρμόδιος φορέας και, κατά περίπτωση, οι εκτελούντες την επεξεργασία.

Ανώνυμες πληροφορίες αυτού του είδους μπορεί να παρέχονται από εμάς. αξιολογείται στατιστικά με σκοπό τη βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας μας και της τεχνολογίας πίσω από αυτήν.

 • Cookies

Όπως πολλοί άλλοι ιστότοποι, χρησιμοποιούμε επίσης τα λεγόμενα “cookies”. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που μεταφέρονται από ένα διακομιστή ιστότοπου στον σκληρό σας δίσκο. Αυτό μας παρέχει αυτόματα ορισμένα δεδομένα, όπως .B διεύθυνση IP, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται, το λειτουργικό σύστημα και τη σύνδεσή σας στο Διαδίκτυο.

Τα cookies δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκκίνηση προγραμμάτων ή τη μετάδοση ιών σε έναν υπολογιστή. Με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται στα cookies, μπορούμε να σας διευκολύνουμε στην πλοήγηση και να ενεργοποιήσουμε τη σωστή εμφάνιση των ιστότοπών μας.

Σε καμία περίπτωση τα δεδομένα που συλλέγουμε δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους ή δεν θα δημιουργηθεί σύνδεσμος με προσωπικά δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Φυσικά, μπορείτε επίσης να δείτε τον ιστότοπό μας χωρίς cookies. Τα προγράμματα περιήγησης στο Διαδίκτυο είναι τακτικά ρυθμισμένα να δέχονται cookies. Γενικά, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies ανά πάσα στιγμή μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας. Χρησιμοποιήστε τις δυνατότητες βοήθειας του προγράμματος περιήγησης στο Internet για να μάθετε πώς μπορείτε να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις. Λάβετε υπόψη ότι ορισμένες λειτουργίες του ιστότοπού μας ενδέχεται να μην λειτουργούν εάν έχετε απενεργοποιήσει τη χρήση cookies.

 • Κρυπτογράφηση SSL

Προκειμένου να προστατεύσουμε την ασφάλεια των δεδομένων σας κατά τη μετάδοση, χρησιμοποιούμε ενημερωμένες μεθόδους κρυπτογράφησης (π.χ. .B. SSL) μέσω HTTPS.

 • Επαφή

Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail ή φόρμας επικοινωνίας για οποιαδήποτε απορία, παρακαλούμε να μας δώσετε την εθελοντική συγκατάθεσή σας για τους σκοπούς της επικοινωνίας μαζί μας. Αυτό απαιτεί μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτό χρησιμοποιείται για την αντιστοίχιση της αίτησης και, στη συνέχεια, την απάντηση σε αυτήν. Ο καθορισμός πρόσθετων δεδομένων είναι προαιρετικός. Οι πληροφορίες που παρέχετε θα αποθηκευτούν για τους σκοπούς της επεξεργασίας του αιτήματος καθώς και για πιθανές ερωτήσεις παρακολούθησης. Μετά την ολοκλήρωση του αιτήματος που έχετε υποβάλει, τα προσωπικά δεδομένα θα διαγραφούν αυτόματα.

 • Χρήση του Google Analytics

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google Inc. (παρακάτω: Google). Το Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα “cookies”, δηλαδή αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και τα οποία επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης του ιστότοπου από μέρους σας. Οι πληροφορίες που παράγονται από το cookie σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου μεταδίδονται συνήθως σε έναν διακομιστή Της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Ωστόσο, λόγω της ενεργοποίησης της ανωνυμοποίησης IP σε αυτούς τους ιστότοπους, η διεύθυνση IP σας θα περικοπεί από την Google εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συμβαλλόμενα κράτη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση IP θα μεταδοθεί σε ένα διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και θα περικοπεί εκεί. Εκ μέρους του διαχειριστή αυτού του ιστότοπου, η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τη χρήση του ιστότοπου από μέρους σας, να συνυπάγει αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και να παρέχει άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και τη χρήση του διαδικτύου στον διαχειριστή του ιστότοπου. Η διεύθυνση IP που μεταδίδεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας εντός του πεδίου εφαρμογής του Google Analytics δεν θα συγχωνευθεί με άλλα δεδομένα από την Google.

Οι σκοποί της επεξεργασίας δεδομένων είναι η αξιολόγηση της χρήσης της ιστοσελίδας και η σύνταξη εκθέσεων σχετικά με τις δραστηριότητες στην ιστοσελίδα. Με βάση τη χρήση της ιστοσελίδας και του Διαδικτύου, θα παρασχεθούν περαιτέρω συναφείς υπηρεσίες. Η επεξεργασία βασίζεται στο έννομο συμφέρον του διαχειριστή του ιστότοπου.

Μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση των cookies ορίζοντας ανάλογα το λογισμικό του προγράμματος περιήγησής σας. Ωστόσο, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες αυτής της ιστοσελίδας στο μέγιστο βαθμό. Μπορείτε επίσης να αποτρέψετε τη συλλογή δεδομένων που δημιουργούνται από το cookie και σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) στην Google και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google, κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας την προσθήκη του προγράμματος περιήγησης που διατίθεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: Προσθήκη προγράμματος περιήγησης για απενεργοποίηση του Google Analytics.

Επιπλέον ή ως εναλλακτική λύση στο πρόσθετο του προγράμματος περιήγησης, μπορείτε να αποτρέψετε την παρακολούθηση από το Google Analytics στις σελίδες μας κάνοντας κλικ σε αυτόν τον σύνδεσμο. Αυτό θα εγκαταστήσει ένα cookie εξαίρεσης στη συσκευή σας. Αυτό εμποδίζει τη συλλογή από το Google Analytics για αυτόν τον ιστότοπο και για αυτό το πρόγραμμα περιήγησης στο μέλλον, εφόσον το cookie παραμένει εγκατεστημένο στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

 • Χρήση των Χαρτών Google

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το API των Χαρτών Google για την απεικόνιση γεωγραφικών πληροφοριών. Όταν χρησιμοποιείτε τους Χάρτες Google, η Google συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί δεδομένα σχετικά με τη χρήση των λειτουργιών του χάρτη από τους επισκέπτες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων της Google, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου της Google. Εκεί μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις προσωπικές σας ρυθμίσεις απορρήτου στο Κέντρο προστασίας δεδομένων.

Λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των δικών σας δεδομένων που σχετίζονται με τα προϊόντα Google μπορείτε να βρείτε εδώ.

 • Ενσωματωμένα βίντεο YouTube

Σε ορισμένες από τις ιστοσελίδες μας ενσωματώνουμε βίντεο youtube. Ο χειριστής των αντίστοιχων προσθηκών είναι Το YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., Σαν Μπρούνο, CA 94066, ΗΠΑ. Όταν επισκέπτεστε μια σελίδα με την προσθήκη YouTube, συνδέεστε σε διακομιστές Youtube. Το Youtube θα ενημερωθεί για τις σελίδες που επισκέπτεστε. Αν είστε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό σας στο Youtube, το Youtube μπορεί να εκχωρήσει τη συμπεριφορά περιήγησής σας σε εσάς προσωπικά. Μπορείτε να το αποτρέψετε αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό σας στο Youtube εκ των προτέρων.

Όταν ξεκινά ένα βίντεο Youtube, ο πάροχος χρησιμοποιεί cookies που συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών.

Όποιος έχει απενεργοποιήσει την αποθήκευση cookies για το πρόγραμμα Διαφήμισης Google δεν θα πρέπει να περιμένει τέτοια cookies κατά την παρακολούθηση βίντεο Youtube. Το Youtube συλλέγει επίσης μη προσωπικές πληροφορίες χρήσης σε άλλα cookies. Εάν θέλετε να το αποτρέψετε αυτό, πρέπει να αποκλείσετε την αποθήκευση των cookies στο πρόγραμμα περιήγησης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων στο “Youtube” μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου του παρόχου στη διεύθυνση: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

 • Χρήση επαναληπτικού μάρκετινγκ Google

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τη λειτουργία επαναληπτικού μάρκετινγκ της Google Inc. Η λειτουργία χρησιμοποιείται για την παρουσίαση διαφημίσεων βάσει ενδιαφερόντων σε επισκέπτες ιστότοπων εντός του διαφημιστικού δικτύου της Google. Ένα λεγόμενο “cookie” αποθηκεύεται στο πρόγραμμα περιήγησης του επισκέπτη του ιστότοπου, γεγονός που καθιστά δυνατή την αναγνώριση του επισκέπτη όταν αποκτά πρόσβαση σε ιστότοπους που ανήκουν στο διαφημιστικό δίκτυο της Google. Σε αυτές τις σελίδες, ο επισκέπτης μπορεί να παρουσιάσει διαφημίσεις σχετικά με περιεχόμενο που ο επισκέπτης έχει δει προηγουμένως σε ιστότοπους που χρησιμοποιούν τη λειτουργία επαναληπτικού μάρκετινγκ της Google.

Σύμφωνα με τις δικές της πληροφορίες, η Google δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Εάν εξακολουθείτε να μην θέλετε τη λειτουργία Επαναληπτικό μάρκετινγκ από την Google, μπορείτε να την απενεργοποιήσετε κατ ‘αρχήν κάνοντας τις αντίστοιχες ρυθμίσεις κάτω από http://www.google.com/settings/ads. Εναλλακτικά, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies για διαφημίσεις βάσει ενδιαφερόντων μέσω της Πρωτοβουλίας Διαφημιστικού Δικτύου ακολουθώντας τις οδηγίες της http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

 • Τροποποίηση της Πολιτικής Απορρήτου μας

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου για να διασφαλίσουμε ότι συμμορφώνεται πάντα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις ή να εφαρμόσουμε αλλαγές στις υπηρεσίες μας στην Πολιτική Απορρήτου, π.B. κατά την εισαγωγή νέων υπηρεσιών. Η νέα δήλωση προστασίας δεδομένων θα ισχύει για την επανεξέταση.

 • Ερωτήσεις προς τον Επόπτη Προστασίας Δεδομένων

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την προστασία δεδομένων, στείλτε μας ένα e-mail ή επικοινωνήστε απευθείας με το άτομο που είναι υπεύθυνο για την προστασία των δεδομένων στον οργανισμό μας:

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων του Κέντρου Εργασίας Schwarzwald-Baar-Kreis

Κα Φριτς

Λάντγουατενστστστ 2

78050 Βίλλινγκεν-Σουέννινγκεν

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Κέντρο εργασίας-Schwarzwald-Baar-Kreis.Υπεύθυνος προστασίας προσωπικών δεδομένων (στο) κέντρο εργασίας-ge.de

Chatbot της εταιρείας Κονράτ WebΣολύτες GmbH

Στις σελίδες μας υπάρχει ένα chatbot της εταιρείας ConRat WebΣολύτες GmbH
Οδός Νιντερχόνερ 54, 37269 Eschwege (Γερμανία), https://www.chatbot4you.io (εφεξής ConRat). Το chatbot είναι μια έξυπνη λύση λογισμικού που μπορεί να συνδεθεί με τους επισκέπτες του ιστότοπου και να υποβάλει ανεξάρτητα ερώτημα ή να παρέχει ορισμένες πληροφορίες. Η επικοινωνιακή συμπεριφορά του chatbot προγραμματίζεται από τον διαχειριστή αυτής της ιστοσελίδας. Το ConRat δεν εμπλέκεται στον προγραμματισμό της συμπεριφοράς επικοινωνίας και παρέχει μόνο το λογισμικό για το σκοπό αυτό.

Όταν επικοινωνείτε με το chatbot που περιλαμβάνεται σε αυτή τη σελίδα (ως επισκέπτης ιστότοπου), το τελευταίο αποθηκεύει το περιεχόμενο επικοινωνίας. Το περιεχόμενο επικοινωνίας μπορεί να διαγραφεί με μη αυτόματο τρόπο από οποιονδήποτε συνεργάτη επικοινωνίας ανά πάσα στιγμή. Επιπλέον, το περιεχόμενο επικοινωνίας θα διαγραφεί το αργότερο μετά από 2 χρόνια.

Επιπλέον, το chatbot αποθηκεύει ένα cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας για να σας αναγνωρίσει την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε αυτόν τον ιστότοπο. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να ενημερώνεστε σχετικά με τη ρύθμιση των cookies και να επιτρέπετε τα cookies μόνο κατά περίπτωση, να εξαιρείτε την αποδοχή των cookies για ορισμένες περιπτώσεις ή γενικά και να ενεργοποιείτε την αυτόματη διαγραφή των cookies όταν το πρόγραμμα περιήγησης είναι κλειστό. Κατά την απενεργοποίηση των cookies, η λειτουργικότητα αυτού του ιστότοπου ενδέχεται να είναι περιορισμένη. Τα cookies παραμένουν στη συσκευή σας μέχρι να τα διαγράψετε, αλλά θα απενεργοποιηθούν το αργότερο 30 ημέρες μετά την αποθήκευσή τους.

Όλα τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω του chatbot μεταδίδονται κρυπτογραφημένα σε ένα κέντρο δεδομένων που βρίσκεται στη Γερμανία και παρέχεται από την ConRat. Ωστόσο, το μόνο πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία των δεδομένων είναι ο διαχειριστής του ιστότοπου. Η ConRat, από την άλλη πλευρά, είναι μόνο ένας επεξεργαστής συμβάσεων. Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας έχει συνάψει σύμβαση AV με την ConRat. Η παρούσα σύμβαση απαιτείται από το νόμο και διασφαλίζει την επεξεργασία δεδομένων συμβατή με τον ΓΚΠΔ από την ConRat.

Το chatbot χρησιμοποιείται με βάση το έννομο συμφέρον μας να επικοινωνούμε όσο το δυνατόν πιο εύκολα και αποτελεσματικά με τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας (άρθρο 6 δευτ. 1 lit. f GDPR). Τα αντικρουόμενα δικαιώματα των επισκεπτών του ιστότοπου δεν είναι εμφανή.

Σημειώσεις σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων σε σχέση με το Google Analytics

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google Ireland Limited. Εάν το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο βρίσκεται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της Ελβετίας, τότε η επεξεργασία δεδομένων του Google Analytics πραγματοποιείται από την Google LLC. Η Google LLC και η Google Ireland Limited αναφέρονται στο εξής ως “Google”.

Το Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα “cookies”, αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή του επισκέπτη στον ιστότοπο και τα οποία επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης του ιστότοπου από τον επισκέπτη στον ιστότοπο. Οι πληροφορίες που παράγονται από το cookie σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου από τον επισκέπτη στον ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένης της συντομευμένης διεύθυνσης IP) μεταδίδονται συνήθως σε έναν διακομιστή της Google και αποθηκεύονται εκεί.

Το Google Analytics χρησιμοποιείται αποκλειστικά με την επέκταση “_anonymizeIp()” σε αυτόν τον ιστότοπο. Αυτή η επέκταση εξασφαλίζει την ανωνυμοποίηση της διεύθυνσης IP με περικοπή και αποκλείει την άμεση προσωπική πρόσβαση. Η παράταση θα συντομεύσει τη διεύθυνση IP της Google εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων συμβαλλομένων κρατών της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση IP θα μεταδοθεί σε ένα διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και θα περικοπεί εκεί. Η διεύθυνση IP που μεταδίδεται από το αντίστοιχο πρόγραμμα περιήγησης εντός του πεδίου εφαρμογής του Google Analytics δεν θα συγχωνευθεί με άλλα δεδομένα από την Google.

Εκ μέρους του διαχειριστή του ιστότοπου, η Google θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παράγονται με σκοπό την αξιολόγηση της χρήσης του ιστότοπου, τη δημιουργία αναφορών σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και την παροχή άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και τη χρήση του διαδικτύου στον διαχειριστή του ιστότοπου (άρθρο 6 δευ. 1 στοιχείο στ. στ. ΓΚΠΔ). Το έννομο συμφέρον για την επεξεργασία δεδομένων έγκειται στη βελτιστοποίηση αυτής της ιστοσελίδας, στην ανάλυση της χρήσης της ιστοσελίδας και στην προσαρμογή του περιεχομένου. Τα συμφέροντα των χρηστών προστατεύονται επαρκώς με ψευδωνυμοποίηση.

Google LLC. είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τη λεγόμενη Ασπίδα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (καταχώρηση καταλόγου εδώ)και εγγυάται επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων σε αυτή τη βάση. Τα δεδομένα που αποστέλλονται και συνδέονται με cookies, αναγνωριστικά χρήστη (e.B αναγνωριστικό χρήστη) ή αναγνωριστικά διαφήμισης θα διαγράφονται αυτόματα μετά από 50 μήνες. Η διαγραφή δεδομένων των οποίων η περίοδος διατήρησης έχει επιτευχθεί γίνεται αυτόματα μία φορά το μήνα.

Η συλλογή από το Google Analytics μπορεί να αποτραπεί από τον επισκέπτη της σελίδας που προσαρμόζει τις ρυθμίσεις cookie για αυτόν τον ιστότοπο. Η συλλογή και αποθήκευση της διεύθυνσης IP και των δεδομένων που παράγονται από τα cookies μπορεί επίσης να αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Μπορείτε να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε το αντίστοιχο πρόσθετο προγράμματος περιήγησης στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Ο επισκέπτης στον ιστότοπο μπορεί να αποτρέψει τη συλλογή από το Google Analytics σε αυτόν τον ιστότοπο κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο. Ορίζεται ένα cookie εξαίρεσης, το οποίο εμποδίζει τη μελλοντική συλλογή δεδομένων κατά την επίσκεψη σε αυτόν τον ιστότοπο.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των δεδομένων από την Google, τις ρυθμίσεις και τις επιλογές ένστασης μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου της Google (https://policies.google.com/privacy) καθώς και στις ρυθμίσεις για την προβολή διαφημίσεων από την Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

ανακεφαλαιοποίηση

Για την προστασία των αιτημάτων σας μέσω της φόρμας διαδικτύου, χρησιμοποιούμε την υπηρεσία reCAPTCHA της Google LLC (Google). Το ερώτημα χρησιμοποιείται για να διακρίνει αν η είσοδος γίνεται από άνθρωπο ή καταχρηστικά από αυτοματοποιημένη επεξεργασία μηχανής. Το ερώτημα περιλαμβάνει την αποστολή της διεύθυνσης IP και, εάν είναι απαραίτητο, οποιωνδήποτε άλλων δεδομένων απαιτούνται από την Google για την υπηρεσία reCAPTCHA στην Google. Για το σκοπό αυτό, η εισαγωγή σας θα μεταδοθεί στην Google και θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται εκεί. Ωστόσο, η Google θα περικόπτει εκ των προτέρων τη διεύθυνση IP σας εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συμβαλλόμενα κράτη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση IP θα μεταδοθεί σε ένα διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και θα περικοπεί εκεί. Εκ μέρους του διαχειριστή αυτού του ιστότοπου, η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τη χρήση αυτής της υπηρεσίας από μέρους σας. Η διεύθυνση IP που μεταδίδεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας ως μέρος του reCaptcha δεν θα συγχωνευθεί με άλλα δεδομένα από την Google. Αυτά τα δεδομένα υπόκεινται στη διαφορετική πολιτική απορρήτου της Google. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές απορρήτου της Google, ανατρέξτε στα θέματα: https://policies.google.com/privacy?hl=de