Το Κέντρο Εργασίας Schwarzwald-Baar-Kreis προσφέρει νέα διαδικτυακή υπηρεσία