• Ansvarig för databehandling

Ledningen för Jobcenter Schwarzwald-Baar-Kreis, Lantwattenstr, ansvarar för behandlingen av personuppgifter. 2, 78050 Villingen-Schwenningen representerad av vd Tobias Wilde.

Jobcenter Schwarzwald-Baar-Kreis

Lantwattenstr. 2

D – 78050 Villingen-Schwenningen

Tel: 07721 / 209 – 777

Fax: 07721 / 209 – 132

E-post: JC-SBK@jobcenter-ge.de

Internet: www.jobcenter-sbk.de

Jobcenter Schwarzwald-Baar-Kreis är en gemensam institution enligt avsnitt 44b SGB II i juridisk form av ett offentligt företags sui generis och representeras av verkställande direktören Tobias Wilde.

 • datasäkerhetsingenjör

Uppgiftsskyddsombudet för Jobcenter Schwarzwald-Baar-Kreis, Mrs Fritz, kan nås på postadressen: Lantwattenstr. 2, 78050 Villingen-Schwenningen eller på följande e-postadress: E-post: JC-SBK. Datenschutz@jobcenter-ge.de.

 • Anmärkning om lagstadgat utförande av uppgifter

Om du också är kund hos Jobcenter Schwarzwald-Baar-Kreis förutom tillgång till vår webbplats hittar du informationen om datainsamling i enlighet med artikel 13 och 14 GDPR för SGB II-avsnittet (kund till Jobcenter Schwarzwald-Baar-Kreis) på vår webbplats på: Home > Service > Data Protection.

Jobcentres behandling av uppgifter grundar sig särskilt på artikel 6.3. 1 tänd. c GDPR i.V..m. Avsnitt 67 ff SGB X, SGB III, SGB II samt om särskild lagstiftning.

I enlighet med artikel 6.0 ska dessutom 1 tänd. en GDPR tillåter också databehandling om den registrerade har gett sitt samtycke.

 • Dina rättigheter att påverkas

Enligt de kontaktuppgifter som tillhandahålls av våra dataskyddsombud kan du när som helst utöva följande rättigheter:

– information om dina uppgifter som lagras av oss och deras behandling,

– Rättelse av felaktiga personuppgifter.

– radering av dina uppgifter som lagras av oss,

– Begränsning av databehandling, om vi ännu inte får radera dina uppgifter på grund av rättsliga skyldigheter,

– Invändning mot behandlingen av dina uppgifter hos oss och

– Dataportabilitet, om du har samtyckt till databehandlingen eller har ingått ett avtal med oss.

Om du har gett oss ditt samtycke kan du återkalla det när som helst med verkan för framtiden.

Du kan när som helst kontakta den tillsynsmyndighet som ansvarar för dig med ett klagomål. Din behöriga tillsynsmyndighet är beroende av hur du bor, arbetar eller påstås kränka.

 • ändamål med databehandling av det ansvariga organet och tredje man

Vi behandlar dina personuppgifter endast för de ändamål som anges i denna integritetspolicy. Dina personuppgifter kommer inte att överföras till tredje part för andra ändamål än de nämnda.

Vi kommer endast att dela dina personuppgifter med tredje part om:

– du har gett ditt uttryckliga samtycke till att göra det,

– behandlingen är nödvändig för att ett kontrakt med dig ska verkställas,

– behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig skyldighet,

behandling är nödvändig för att skydda legitima intressen och det finns ingen anledning att tro att du har ett övervägande legitimt intresse av att inte avslöja dina uppgifter.

 • Radering eller blockering av data

Vi följer principerna om dataundvikande och dataekonomi. Vi lagrar därför endast dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppnå de syften som anges häri eller i enlighet med de olika lagringsperioder som föreskrivs av lagstiftaren. Efter utgången av respektive syfte eller upphörande av dessa tidsfrister kommer motsvarande uppgifter att blockeras eller raderas rutinmässigt och i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna.

 • Insamling av allmän information när du besöker vår webbplats

När du besöker vår webbplats samlas information av allmän karaktär automatiskt in med hjälp av en cookie. Den här informationen (serverloggfiler) omfattar till exempel typen av webbläsare, det operativsystem som används, internetleverantörens domännamn och liknande. Detta är endast information som inte tillåter slutsatser om dig.

Denna information är tekniskt nödvändig för att leverera innehåll från webbplatser som du har begärt korrekt och är obligatoriskt när du använder Internet. De behandlas särskilt för följande ändamål:

– se till att webbplatsen är lätt att ansluta,

– Säkerställa en smidig användning av vår webbplats,

– Utvärdering av systemets säkerhet och stabilitet samt

– för andra administrativa ändamål.

Behandlingen av dina personuppgifter baseras på vårt berättigade intresse för ovan nämnda ändamål för datainsamling. Vi använder inte dina uppgifter för att dra slutsatser om dig. Mottagarna av uppgifterna är endast ansvarigt organ och, i förekommande fall, personuppgiftsbiträden.

Anonym information av detta slag kan tillhandahållas av oss. utvärderas statistiskt för att optimera vår webbplats och tekniken bakom den.

 • Cookies

Liksom många andra webbplatser använder vi också så kallade ”cookies”. Cookies är små textfiler som överförs från en webbplatsserver till din hårddisk. Detta ger oss automatiskt vissa data som .B IP-adress, webbläsare som används, operativsystem och din anslutning till Internet.

Cookies kan inte användas för att starta program eller för att överföra virus till en dator. Baserat på informationen i cookies kan vi göra det enklare för dig att navigera och aktivera korrekt visning av våra webbplatser.

Under inga omständigheter kommer de uppgifter vi samlar in att vidarebefordras till tredje part eller en länk till personuppgifter kommer att upprättas utan ditt samtycke.

Naturligtvis kan du också se vår webbplats utan cookies. Webbläsare är regelbundet inställda på att acceptera cookies. I allmänhet kan du när som helst inaktivera användningen av cookies via dina webbläsarinställningar. Använd hjälpfunktionerna i webbläsaren för att lära dig hur du ändrar dessa inställningar. Observera att vissa funktioner på vår webbplats kanske inte fungerar om du har inaktiverat användningen av cookies.

 • SSL-kryptering

För att skydda säkerheten för dina data under överföringen använder vi uppdaterade krypteringsmetoder (t.ex. .B SSL) över HTTPS.

 • Kontakta

Om du kontaktar oss via e-post eller kontaktformulär för frågor, vänligen ge oss ditt frivilliga samtycke i syfte att kontakta oss. Detta kräver en giltig e-postadress. Detta används för att tilldela begäran och sedan svara på den. Det är valfritt att ange ytterligare data. Den information du lämnar kommer att lagras i syfte att behandla begäran samt för eventuella uppföljningsfrågor. När du har slutfört den begäran du har gjort raderas personuppgifter automatiskt.

 • Använda Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (följer: Google). Google Analytics använder så kallade ”cookies”, det vill säga textfiler som lagras på din dator och som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Men på grund av aktiveringen av IP-anonymisering på dessa webbplatser kommer din IP-adress att trunkeras av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och trunkeras där. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, kompilera rapporter om webbplatsaktivitet och tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören. IP-adressen som överförs av din webbläsare inom ramen för Google Analytics kommer inte att slås samman med andra data från Google.

Syftet med databehandlingen är utvärderingen av användningen av webbplatsen och sammanställningen av rapporter om verksamheten på webbplatsen. På grundval av användningen av webbplatsen och Internet kommer ytterligare relaterade tjänster sedan att tillhandahållas. Behandlingen baseras på webbplatsoperatörens berättigade intresse.

Du kan förhindra lagring av cookies genom att ställa in din webbläsarprogramvara i enlighet därmed; Vi vill dock påpeka att du i detta fall kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i full utsträckning. Du kan också förhindra insamling av data som genereras av cookien och är relaterad till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) till Google och googles behandling av dessa data genom att ladda ner och installera webbläsarpluggen som finns tillgänglig på följande länk: Browser Add On för att inaktivera Google Analytics.

Dessutom eller som ett alternativ till webbläsartillägget kan du förhindra spårning av Google Analytics på våra sidor genom att klicka på den här länken. Detta installerar en opt-out cookie på din enhet. Detta förhindrar insamlingen av Google Analytics för den här webbplatsen och för den här webbläsaren i framtiden, så länge cookien förblir installerad i din webbläsare.

 • Använda Google Maps

Denna webbplats använder Google Maps API för att visualisera geografisk information. När Google Maps används samlar google också in, bearbetar och använder data om besökarnas användning av kartfunktionerna. Mer information om Googles databehandling finns i Googles sekretesspolicy. Där kan du också ändra dina personliga sekretessinställningar i Dataskyddscentret.

Detaljerade instruktioner om hur du hanterar dina egna data relaterade till Googles produkter hittar du här.

 • Inbäddade YouTube-videor

På några av våra webbplatser bäddar vi in Youtube-videor. Operatören av motsvarande plugins är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. När du besöker en sida med YouTube-plugin ansluter du till Youtube-servrar. Youtube kommer att informeras om vilka sidor du besöker. Om du är inloggad på ditt Youtube-konto kan Youtube tilldela dig ditt surfbeteende personligen. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt Youtube-konto i förväg.

När en Youtube-video startas använder leverantören cookies som samlar in information om användarbeteende.

Alla som har inaktiverat lagringen av cookies för Google Ad-programmet behöver inte förvänta sig sådana cookies när de tittar på Youtube-videor. Youtube samlar också in icke-personlig användningsinformation i andra cookies. Om du vill förhindra detta måste du blockera lagringen av cookies i webbläsaren.

Mer information om dataskydd på ”Youtube” finns i leverantörens integritetspolicy på: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

 • Användning av Google Remarketing

Denna webbplats använder remarketingfunktionen för Google Inc. Funktionen används för att presentera intressebaserade annonser för webbplatsbesökare inom Googles annonsnätverk. En så kallad ”cookie” lagras i webbläsaren för webbplatsbesökaren, vilket gör det möjligt att känna igen besökaren när han eller hon kommer åt webbplatser som tillhör Googles annonsnätverk. På dessa sidor kan besökaren presenteras med annonser om innehåll som besökaren tidigare har tittat på på webbplatser som använder Googles remarketingfunktion.

Enligt sin egen information samlar Google inte in några personuppgifter under denna process. Om du fortfarande inte vill ha funktionen Remarketing från Google kan du inaktivera den i princip genom att göra motsvarande inställningar under http://www.google.com/settings/ads. Alternativt kan du inaktivera användningen av cookies för intressebaserad annonsering via Advertising Network Initiative genom att följa instruktionerna i http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

 • Ändring av vår integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy för att säkerställa att den alltid uppfyller gällande rättsliga krav eller för att genomföra ändringar av våra tjänster i sekretesspolicyn, e.B. när nya tjänster införs. Den nya dataskyddsdeklarationen gäller för ditt återbesök.

 • Frågor till datatillsynsmannen

Om du har några frågor om dataskydd, vänligen skicka oss ett e-postmeddelande eller kontakta den person som ansvarar för dataskydd i vår organisation direkt:

Dataskyddsombud för Jobcenter Schwarzwald-Baar-Kreis

Fröken Fritz

Lantwattenstr. 2

78050 Villingen-Schwenningen

E-post: Jobcenter-Schwarzwald-Baar-Kreis.Privacy Officer (at)jobcenter-ge.de

Chatbot av företaget ConRat WebSolutions GmbH

På våra sidor finns en chatbot av företaget ConRat WebSolutions GmbH
Niederhoner Str. 54, 37269 Eschwege (Tyskland), https://www.chatbot4you.io (nedan kallat ConRat). Chatboten är en intelligent mjukvarulösning som kan ansluta till webbplatsbesökare och självständigt fråga eller tillhandahålla viss information. Chatbotens kommunikationsbeteende programmeras av operatören av denna webbplats. ConRat är inte involverad i programmeringen av kommunikationsbeteendet och tillhandahåller bara programvaran för detta ändamål.

När du kontaktar chatboten som ingår på den här sidan (som webbplatsbesökare) sparar den senare kommunikationsinnehållet. Kommunikationsinnehållet kan när som helst raderas manuellt av vilken kommunikationspartner som helst. Dessutom kommer kommunikationsinnehållet att raderas senast efter två år.

Dessutom lagrar chatboten en cookie i din webbläsare för att känna igen dig nästa gång du besöker denna webbplats. Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och endast tillåter cookies från fall till fall, utesluter godkännande av cookies för vissa fall eller i allmänhet och möjliggör automatisk radering av cookies när webbläsaren stängs. När du inaktiverar cookies kan funktionaliteten på denna webbplats vara begränsad. Cookies finns kvar på din enhet tills du tar bort dem, men kommer att inaktiveras senast 30 dagar efter lagringen.

All data som behandlas via chatboten överförs krypterad till ett datacenter i Tyskland som tillhandahålls av ConRat. Den enda person som ansvarar för databehandlingen är dock webbplatsoperatören. ConRat, å andra sidan, är bara en kontraktsprocessor. Webbplatsoperatören har ingått ett AV-avtal med ConRat. Detta avtal krävs enligt lag och säkerställer GDPR-kompatibel databehandling av ConRat.

Chatboten används på grundval av vårt berättigade intresse av att kommunicera så enkelt och effektivt som möjligt med våra webbplatsbesökare (Art. 6 sek. 1 lit. f GDPR). Motstridiga rättigheter för webbplatsbesökare är inte uppenbara.

Anmärkningar om databehandling i samband med Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited. Om den person som ansvarar för databehandlingen på denna webbplats befinner sig utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Schweiz utförs Google Analytics databehandling av Google LLC. Google LLC och Google Ireland Limited kallas nedan ”Google”.

Google Analytics använder så kallade ”cookies”, textfiler som lagras på besökarens dator på webbplatsen och som möjliggör en analys av besökarens användning av webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om besökarens användning av denna webbplats (inklusive den förkortade IP-adressen) överförs vanligtvis till en Google-server och lagras där.

Google Analytics används uteslutande med tillägget ”_anonymizeIp()” på denna webbplats. Detta tillägg säkerställer anonymisering av IP-adressen genom trunkering och utesluter direkt personlig åtkomst. Förlängningen kommer att förkorta Googles IP-adress inom EU:s medlemsstater eller andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och trunkeras där. IP-adressen som överförs av motsvarande webbläsare inom ramen för Google Analytics kommer inte att slås samman med andra data från Google.

På uppdrag av webbplatsoperatören kommer Google att använda den information som genereras i syfte att utvärdera användningen av webbplatsen, comcommodating rapporter om webbplatsaktivitet och tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören (Artikel 6 sek. 1 lit. f GDPR). Det berättigade intresset för databehandling ligger i optimeringen av denna webbplats, analysen av användningen av webbplatsen och anpassningen av innehållet. Användarnas intressen skyddas på lämpligt sätt genom pseudonymisering.

Google LLC. är certifierad enligt den så kallade Privacy Shield (listpost här)och garanterar en adekvat nivå av dataskydd på denna grund. De data som skickas och länkas till cookies, användar-ID (e.B användar-ID) eller annons-ID raderas automatiskt efter 50 månader. Radering av data vars lagringsperiod har uppnåtts görs automatiskt en gång i månaden.

Google Analytics samling kan förhindras genom att sidbesökaren justerar cookieinställningarna för denna webbplats. Insamling och lagring av IP-adressen och de data som genereras av cookies kan också invändas mot när som helst med verkan för framtiden. Motsvarande webbläsarplugin kan laddas ner och installeras på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Besökaren på webbplatsen kan förhindra insamlingen av Google Analytics på denna webbplats genom att klicka på följande länk. En opt-out cookie ställs in, vilket förhindrar framtida insamling av data när du besöker denna webbplats.

Mer information om Googles användning av data, inställningar och invändningsalternativ finns i Googles ( https://policies.google.com/privacy )integritetspolicysamt i inställningarna för visning av annonser av Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Recaptcha

För att skydda dina förfrågningar via internetformulär använder vi ReCAPTCHA-tjänsten från Google LLC (Google). Frågan används för att skilja om indata är av en människa eller missbruk av automatiserad maskinbearbetning. Frågan inkluderar att skicka IP-adressen och, om nödvändigt, andra data som krävs av Google för reCAPTCHA-tjänsten till Google. För detta ändamål kommer dina indata att överföras till Google och kommer att fortsätta att användas där. Google kommer dock att trunkera din IP-adress i förväg inom EU:s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och trunkeras där. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av denna tjänst. IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av reCaptcha kommer inte att slås samman med andra data från Google. Dessa uppgifter omfattas av Googles olika sekretesspolicy. Mer information om Googles sekretesspolicyer finns i: https://policies.google.com/privacy?hl=de