ஜாப்சென்டர் சுவார்ட்ஸ்வால்ட்-பார்-க்ரெய்ஸ் புதிய ஆன்லைன் சேவையை வழங்குகிறது