Wsparcie dla pacjentów rehabilitacyjnych i osób o znacznym stopniu niepełnosprawności (Reha-SB)