• Odpowiedzialny za przetwarzanie danych

Za przetwarzanie danych osobowych odpowiada zarząd Jobcenter Schwarzwald-Baar-Kreis, Lantwattenstr. 2, 78050 Villingen-Schwenningen reprezentowana przez dyrektora zarządzającego Tobiasa Wilde.2, 78050 Villingen-Schwenningen represented by The Managing Director Tobias Wilde.

Centrum pracy Schwarzwald-Baar-Kreis

Lantwattenstr. 2

D – 78050 Villingen-Schwenningen

Tel.: 07721 / 209 – 777

Faks: 07721 / 209 – 132

Adres e-mail: JC-SBK@jobcenter-ge.de

Internet: www.jobcenter-sbk.de

Jobcenter Schwarzwald-Baar-Kreis jest wspólną instytucją zgodnie z sekcją 44b SGB II w formie prawnej spółki publicznej sui generis i jest reprezentowana przez dyrektora zarządzającego Pana Tobiasa Wilde’a.

 • inżynier bezpieczeństwa danych

Inspektor ochrony danych Jobcenter Schwarzwald-Baar-Kreis, pani Fritz, można skontaktować się pod adresem pocztowym: Lantwattenstr. 2, 78050 Villingen-Schwenningen lub pod następującym adresem e-mail: E-mail: JC-SBK. Datenschutz@jobcenter-ge.de.

 • Uwaga dotycząca ustawowego wykonywania zadań

Jeśli oprócz dostępu do naszej strony internetowej jesteś klientem Jobcenter Schwarzwald-Baar-Kreis, informacje na temat gromadzenia danych znajdziesz na naszej stronie internetowej pod adresem: Home > Service > Data Protection.

Przetwarzanie danych przez Jobcentre opiera się w szczególności na art. 1 lit. c RODO i.V..m. Sekcja 67 ff SGB X, SGB III, SGB II, a także przepisy szczególne.

Ponadto, zgodnie z art. 1 lit. a RODO zezwala również na przetwarzanie danych, jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyraziła na to zgodę.

 • Twoje prawa do wpływu

Zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi przez naszych inspektorów ochrony danych, możesz w każdej chwili skorzystać z następujących praw:

– informacje o przechowywanych przez nas danych i ich przetwarzaniu,

– poprawianie niedokładnych danych osobowych,

– usunięcie przechowywanych przez nas danych,

– Ograniczenie przetwarzania danych, jeśli nie mamy jeszcze prawa do usunięcia Twoich danych z powodu obowiązków prawnych,

– Sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych u nas i

– Przenoszenie danych, jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych lub zawarłeś z nami umowę.

Jeśli udzieliłeś nam zgody, możesz ją odwołać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

W każdej chwili możesz skontaktować się z organem nadzorczym odpowiedzialnym za Ciebie, w której zdasz skargę. Właściwy organ nadzorczy zależy od stanu twojego miejsca zamieszkania, pracy lub domniemanego naruszenia.

 • przetwarzania danych przez organ odpowiedzialny i osoby trzecie

Twoje dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach określonych w polityce prywatności. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim w celach innych niż wymienione.

Twoje dane osobowe udostępnimy tylko stronom trzecim, jeśli:

– wyraziłeś na to wyraźną zgodę,

– przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy z Tobą,

– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego,

przetwarzanie jest niezbędne do ochrony uzasadnionych interesów i nie ma powodu, aby sądzić, że masz nadrzędny uzasadniony interes w nieujawnianiu swoich danych.

 • Usuwanie lub blokowanie danych

Przestrzegamy zasad unikania danych i gospodarki danych. W związku z tym przechowujemy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celów określonych w niniejszym dokumencie lub zgodnie z różnymi okresami przechowywania przewidzianymi przez ustawodawcę. Po upływie odpowiedniego celu lub upływie tych terminów odpowiednie dane będą blokowane lub usuwane rutynowo i zgodnie z przepisami ustawowymi.

 • Gromadzenie ogólnych informacji podczas odwiedzania naszej strony internetowej

Gdy uzyskujesz dostęp do naszej strony internetowej, informacje o charakterze ogólnym są automatycznie zbierane za pomocą pliku cookie. Te informacje (pliki dziennika serwera) obejmują na przykład typ przeglądarki internetowej, używany system operacyjny, nazwę domeny dostawcy usług internetowych i tym podobne. Jest to tylko informacja, która nie pozwala na wyciągnięcie wniosków na temat Ciebie.

Informacje te są technicznie niezbędne do dostarczania treści ze stron internetowych, o które użytkownik prosił poprawnie i które są obowiązkowe podczas korzystania z Internetu. W szczególności są one przetwarzane w następujących celach:

– zapewnienie łatwego podłączenia strony internetowej,

– Zapewnienie sprawnego korzystania z naszej strony internetowej,

– Ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu, a także

– do innych celów administracyjnych.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych opiera się na naszym uzasadnionym interesie dla wyżej wymienionych celów gromadzenia danych. Nie wykorzystujemy Twoich danych do wyciągania wniosków na twój temat. Odbiorcami danych są wyłącznie podmioty odpowiedzialne i, w stosownych przypadkach, podmioty przetwarzające.

Mogą być przez nas dostarczane anonimowe informacje tego rodzaju. w celu optymalizacji naszej strony internetowej i technologii za nią stojącej.

 • Pliki cookie

Podobnie jak wiele innych stron internetowych, używamy również tak zwanych „plików cookie”. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przesyłane z serwera witryny na dysk twardy. To automatycznie dostarcza nam pewne dane, takie jak .B adres IP, przeglądarka używana, system operacyjny i połączenie z Internetem.

Pliki cookie nie mogą być używane do uruchamiania programów ani przesyłania wirusów do komputera. Na podstawie informacji zawartych w plikach cookie możemy ułatwić nawigację i umożliwić prawidłowe wyświetlanie naszych stron internetowych.

W żadnym wypadku gromadzone przez nas dane nie zostaną przekazane osobom trzecim lub związek z danymi osobowymi nie zostanie ustalony bez Twojej zgody.

Oczywiście, można również przeglądać naszą stronę internetową bez plików cookie. Przeglądarki internetowe są regularnie ustawione tak, aby akceptować pliki cookie. Zasadniczo możesz w każdej chwili wyłączyć korzystanie z plików cookie za pomocą ustawień przeglądarki. Aby dowiedzieć się, jak zmienić te ustawienia, skorzystaj z funkcji pomocy przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że niektóre funkcje naszej strony internetowej mogą nie działać, jeśli wyłączysz korzystanie z plików cookie.

 • Szyfrowanie SSL

W celu ochrony bezpieczeństwa twoich danych podczas transmisji, stosujemy aktualne metody szyfrowania (np. .B. SSL) za pośrednictwem protokołu HTTPS.

 • Kontakt

Jeśli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty e-mail lub formularza kontaktowego w przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody w celu skontaktowania się z nami. Wymaga to prawidłowego adresu e-mail. Służy do przypisywania żądania, a następnie odpowiadania na nie. Określenie dodatkowych danych jest opcjonalne. Podane przez Ciebie informacje będą przechowywane w celu przetworzenia żądania, a także w przypadku ewentualnych pytań następczych. Po wypełnieniu złożonego wniosku dane osobowe zostaną automatycznie usunięte.

 • Korzystanie z Google Analytics

Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analityki internetowej świadczonej przez Google Inc. (poniżej: Google). Google Analytics wykorzystuje tak zwane „pliki cookie”, czyli pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i które umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jednakże z powodu aktywacji anonimizacji IP na tych stronach internetowych, Twój adres IP zostanie skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam obcięty. W imieniu operatora tej strony internetowej Google będzie wykorzystywać te informacje w celu oceny korzystania przez użytkownika ze strony internetowej, comcompile reports on website activity oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora witryny. Adres IP przesłany przez przeglądarkę w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google.

Celem przetwarzania danych jest ocena korzystania ze strony internetowej oraz sporządzanie raportów z działalności na stronie internetowej. Na podstawie korzystania ze strony internetowej i Internetu, dalsze powiązane usługi będą świadczone. Przetwarzanie opiera się na uzasadnionym interesie operatora strony internetowej.

Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; pragniemy jednak zaznaczyć, że w takim przypadku możesz nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Możesz również zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez Niego ze strony internetowej (w tym adresem IP) w Google oraz przetwarzaniem tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: Browser Add On w celu wyłączenia Google Analytics.

Ponadto lub jako alternatywa dla dodatku do przeglądarki możesz zapobiec śledzeniu przez Google Analytics na naszych stronach, klikając ten link. Spowoduje to zainstalowanie pliku cookie rezygnacji na Twoim urządzeniu. Zapobiega to gromadzeniu się przez Google Analytics na tej stronie internetowej i dla tej przeglądarki w przyszłości, o ile plik cookie pozostanie zainstalowany w przeglądarce.

 • Korzystanie z Map Google

Ta witryna korzysta z interfejsu API Map Google do wizualizacji informacji geograficznych. Podczas korzystania z Map Google Google gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane dotyczące korzystania z funkcji mapy przez odwiedzających. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google można znaleźć w polityce prywatności Google. Możesz tam również zmienić ustawienia prywatności danych w Centrum ochrony danych.

Szczegółowe instrukcje dotyczące zarządzania własnymi danymi dotyczącymi usług Google można znaleźć tutaj.

 • Osadzone filmy z YouTube

Na niektórych naszych stronach internetowych osadzamy filmy z YouTube. Operatorem odpowiednich wtyczek jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Gdy odwiedzasz stronę z wtyczką YouTube, łączysz się z serwerami YouTube. Youtube zostanie poinformowany, które strony odwiedzasz. Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto Youtube, Youtube może przypisać twoje zachowanie podczas przeglądania do Ciebie osobiście. Możesz temu zapobiec, wylogowując się wcześniej ze swojego konta Youtube.

Po uruchomieniu filmu z YouTube dostawca używa plików cookie, które zbierają informacje o zachowaniu użytkownika.

Każdy, kto dezaktywował przechowywanie plików cookie w programie Google Ad, nie będzie musiał oczekiwać takich plików cookie podczas oglądania filmów z YouTube. Youtube zbiera również nieosobowe informacje o użytkowaniu w innych plikach cookie. Jeśli chcesz temu zapobiec, musisz zablokować przechowywanie plików cookie w przeglądarce.

Więcej informacji na temat ochrony danych w „Youtube” można znaleźć w polityce prywatności dostawcy pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

 • Korzystanie z remarketingu Google

Ta strona korzysta z funkcji remarketingu Google Inc. Funkcja ta służy do prezentowania reklam opartych na zainteresowaniach odwiedzającym witrynę w sieci reklamowej Google. Tak zwany „plik cookie” jest przechowywany w przeglądarce odwiedzającego witrynę, co umożliwia rozpoznanie odwiedzającego, gdy uzyskuje on dostęp do stron internetowych należących do sieci reklamowej Google. Na tych stronach użytkownik może wyświetlać reklamy związane z treściami, które użytkownik wcześniej oglądał na stronach internetowych korzystających z funkcji remarketingu Google.

Zgodnie z własnymi informacjami Google nie gromadzi żadnych danych osobowych podczas tego procesu. Jeśli nadal nie chcesz remarketingu funkcji od Google, możesz ją zasadniczo dezaktywować, dokonując odpowiednich ustawień w obszarze http://www.google.com/settings/ads. Możesz też wyłączyć cookies dotyczące optymalizacji reklam w celu tworzeniaka cookies, w dokumencie Kontrola cookies, w http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

 • Modyfikacja naszej Polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w celu zapewnienia, że zawsze jest ona zgodna z aktualnymi wymogami prawnymi lub do wprowadzania zmian w naszych usługach w Polityce prywatności, e.B. przy wprowadzaniu nowych usług. Nowa deklaracja o ochronie danych będzie miała zastosowanie do twojej ponownej wizyty.

 • Pytania do Inspektora Ochrony Danych

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące ochrony danych, wyślij do nas e-mail lub skontaktuj się bezpośrednio z osobą odpowiedzialną za ochronę danych w naszej organizacji:

Inspektor ochrony danych Jobcenter Schwarzwald-Baar-Kreis

Pani Fritz

Lantwattenstr. 2

78050 Villingen-Schwenningen

E-mail: Jobcenter-Schwarzwald-Baar-Kreis.Privacy Officer(at)jobcenter-ge.de

Chatbot firmy ConRat WebSolutions GmbH

Na naszych stronach jest chatbot firmy ConRat WebSolutions GmbH
Niederhoner Str. 54, 37269 Eschwege (Niemcy), https://www.chatbot4you.io (dalej ConRat). Chatbot to inteligentne rozwiązanie programowe, które może łączyć się z odwiedzającymi witrynę i niezależnie wysyłać zapytania lub dostarczać pewnych informacji. Zachowanie komunikacyjne chatbota jest zaprogramowane przez operatora tej strony internetowej. ConRat nie jest zaangażowany w programowanie zachowania komunikacyjnego i dostarcza tylko oprogramowanie w tym celu.

Gdy skontaktujesz się z chatbotem na tej stronie (jako użytkownik strony internetowej), ten ostatni zapisuje treści komunikacyjne. Treści komunikacyjne mogą zostać usunięte ręcznie przez dowolnego partnera komunikacyjnego w dowolnym momencie; ponadto treści komunikacyjne zostaną usunięte najpóźniej po 2 latach.

Ponadto chatbot przechowuje plik cookie w przeglądarce, aby rozpoznać Cię przy następnej wizycie na tej stronie. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby była informowana o ustawieniu plików cookie i zezwalała na pliki cookie tylko w przypadkach po przypadkach, wykluczyć akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie, a także umożliwić automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może być ograniczone. Pliki cookie pozostają na Twoim urządzeniu do momentu ich usunięcia, ale zostaną wyłączone nie później niż 30 dni po ich zakończeniu.

Wszystkie dane przetwarzane za pośrednictwem chatbota są przesyłane szyfrowane do centrum danych znajdującego się w Niemczech dostarczonego przez ConRat. Jednak jedyną osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych jest operator strony internetowej. ConRat, z drugiej strony, jest tylko procesorem kontraktowym. Operator strony internetowej zawarł umowę AV z ConRat. Niniejsza umowa jest wymagana przez prawo i zapewnia przetwarzanie danych zgodnych z RODO przez ConRat.

Chatbot jest wykorzystywany na podstawie naszego uzasadnionego interesu w jak najłagodniejszej komunikacji z odwiedzającymi naszą stronę internetową (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Sprzeczne prawa odwiedzających witrynę nie są widoczne.

Uwagi dotyczące przetwarzania danych w związku z Google Analytics

Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analityki internetowej świadczonej przez Google Ireland Limited. Jeśli osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych na tej stronie znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub Szwajcarią, przetwarzanie danych Google Analytics odbywa się przez Google LLC. Google LLC i Google Ireland Limited są zwane dalej „Google”.

Google Analytics wykorzystuje tak zwane „pliki cookie”, pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze odwiedzającego stronę internetową i które umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej przez odwiedzającego stronę internetową. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z tej strony internetowej przez odwiedzającego witrynę (w tym skrócony adres IP) są zwykle przesyłane na serwer Google i tam przechowywane.

Google Analytics jest używany wyłącznie z rozszerzeniem „_anonymizeIp()” na tej stronie. To rozszerzenie zapewnia anonimizację adresu IP przez obcinania i wyklucza bezpośredni dostęp osobisty. Przedłużenie to skróci adres IP Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam obcięty. Adres IP przesłany przez odpowiednią przeglądarkę w zakresie Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google.

W imieniu operatora witryny Google będzie wykorzystywać wygenerowane informacje w celu oceny korzystania ze strony internetowej, kommodowania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innym usługom związanym z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Uzasadniony interes w przetwarzaniu danych polega na optymalizacji tej strony internetowej, analizie korzystania ze strony internetowej i dostosowaniu treści. Interesy użytkowników są odpowiednio zabezpieczone przez pseudonimizację.

Google LLC. jest certyfikowany zgodnie z tak zwaną Tarczą Prywatności (wpis listy tutaj)i gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych na tej podstawie. Dane przesyłane i powiązane z plikami cookie, identyfikatorami użytkowników (e.B identyfikatorem użytkownika) lub identyfikatorami reklam zostaną automatycznie usunięte po 50 miesiącach. Usunięcie danych, których okres przechowywania został osiągnięty, odbywa się automatycznie raz w miesiącu.

Zbieraniu przez Google Analytics może zapobiec strona odwiedzająca dostosowując ustawienia plików cookie dla tej witryny. Zbierania i przechowywania adresu IP oraz danych generowanych przez pliki cookie można również sprzeciwić się w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość. Odpowiednią wtyczkę przeglądarki można pobrać i zainstalować pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Osoba odwiedzająca witrynę może zapobiec gromadzeniu się przez Google Analytics na tej stronie, klikając poniższy link. Plik cookie opt-out jest ustawiony, co uniemożliwia przyszłe gromadzenie danych podczas odwiedzania tej strony internetowej.

Więcej informacji na temat wykorzystania danych przez Google, ustawień i opcji sprzeciwu można znaleźć w polityce prywatności Google (https://policies.google.com/privacy), a także w ustawieniach wyświetlania reklam przez Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Recaptcha

Aby chronić Twoje żądania za pośrednictwem formularza internetowego, korzystamy z usługi reCAPTCHA firmy Google LLC (Google). Kwerenda jest używana do rozróżniania, czy dane wejściowe są przez człowieka lub obraźliwie przez zautomatyzowane przetwarzanie maszyny. Zapytanie obejmuje wysyłanie do Google adresu IP i, w razie potrzeby, wszelkich innych danych wymaganych przez Google w związku z usługą reCAPTCHA. W tym celu twoje dane wejściowe zostaną przesłane do Google i będą nadal tam wykorzystywane. Google obcina jednak wcześniej adres IP użytkownika w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam obcięty. W imieniu operatora tej strony internetowej Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z tej usługi. Adres IP przesłany przez przeglądarkę w ramach reCaptcha nie zostanie połączony z innymi danymi Google. Dane te podlegają innej polityce prywatności Google. Więcej informacji na temat zasad ochrony prywatności Google znajdziesz w https://policies.google.com/privacy?hl=de